návrhy a realizácie záhrad

V rámci ponuky návrhov a realizácie záhrad vám ponúkame nasledovné služby:

  • Dizajnový návrh záhrad vypracovaný záhradným architektom
  • Úprava terénu záhrad
  • Dovoz ornice do záhrad
  • Chemické alebo mechanické odburinenie záhrad
  • Pokládka chodníkov a parkových obrubníkov
  • Výstavba suchých múrikov
  • Výsev trávnikov
  • Pokladanie trávnych kobercov
  • Výsadba zelene
  • Následná starostlivosť o zeleň

 Tipy a rady pre vás:

Q: Ako si poradím s kosením trávy popri vysadenej zeleni, mulčovacej kôre a ozdobnom štrku?

A: Odporúčame vysadenú zeleň ohraničiť parkovými obrubníkmi, ktoré vám umožnia kosačkou dokonale pokosiť trávu. Jedno koleso kosačky pri kosení prechádza po obrubníku, čím je zaručené bezproblémové kosenie.